Bestuur

Bestuur stichting Gouden Verhalen
De stichting is opgericht op 14 december 2018 en heeft een bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris. 

Karin Wissenburg | Voorzitter
Tekstschrijver en initiator Café de Liefde

Els Beentjes | Secretaris

John van de Gevel | Penningmeester
Arbeidsdeskundige

Commissie van Aanbeveling
Hedy d'Ancona

Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Wel kunnen de gemaakte onkosten worden vergoed, onder overlegging van een betalingsbewijs aan de penningmeester.

Steun ons
Stichting Gouden Verhalen wil het voor iedereen mogelijk maken om zijn herinneringen in beeld te brengen. 

Om de cursussen van Gouden Boeken voor iedereen bereikbaar te maken, willen we de deelnamekosten zo laag mogelijk houden en dat doen we dan ook. Dat kan echter alleen door aanvullende financiering. De stichting is afhankelijk van fondsen en subsidies voor de uitvoering van Gouden Boeken.

Mocht u het kunnen missen, stellen wij een donatie aan de stichting zeer op prijs.

Met deze donatie kunnen wij ook in de toekomst Gouden Boekenbijeenkomsten en andere activiteiten blijven organiseren. Of net iemand die financiële korting geven om mee te doen aan een activiteit.

Onze dank is groot!

Doneer